Kristýna Chludilová – Život Václava Havla

Kristýna-Chludilová_web

Kristýna Chludilová
Život Václava Havla
18. 12. 2014 – 22. 1. 2015

Vernisáž výstavy proběhne 18. 12. 2014 v 19h v prostoru PRAHY / Fóra pro architekturu a média na nádvoří Pražákova paláce Moravské galerie v Brně, Husova 18.

Postava prezidenta Václava Havla se po roce 1989 objevila v několika komiksových zpracováních. Většinou se jednalo o krátké příběhy, které se spíše satiricky vyjadřovaly k dobové politické scéně, např. Zelený Raul Štěpána Mareše. Lucie Lomová nechala v komiksu Anna chce skočit (Meander, 2007) Václava Havla zachránit hlavní postavu příběhu Annu před mafiány. Slovenský kreslíř Marek Bennett v roce 2011 vytvořil komiks vycházející z textů knihy Rozhovory s Karlem Hvížďalou (Galén 2011). Publikován by měl být i další samostatný sešit Českého století Pavla Kosatíka pod názvem Jak se stal Havel prezidentem.
V roce 2009 vyšel neprodejný komiksový sborník Czechriculum Vitae (Plzeň 2009, pouze v anglickém jazyce). Výběr z komiksových prací studentů Ateliéru ilustrace a médií se specializací na Komiks a ilustraci pro děti připravila Barbora Šalamounová na Ústavu umění a designu (dnes Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara) při Západočeské univerzitě v Plzni. Sborník složený z deseti autorských komiksů představil deset osudů významných Čechů, kteří zasáhli do vývoje české historie. Úvodní komiks Kristýny Chludilové Životopis Václava Havla ve zkratce popisuje Havlův život doslova od kolébky až po jeho veřejné politické vystupování. Dotýká se jeho osobního života, studií, práce, dramatické činnosti, kontaktu se zahraničím i prezidentského úřadu. Autorka vedle svých osobitých kreslířských technik využívá dobových fotografií. Pro textovou část pak odlišné fonty, jež oddělují doprovodnou faktickou část od přímé řeči, citací známých osobností a projevují i odlišné charaktery postav. Ač se jedná o semestrální práci, nese dílo vyzrálý autorský pohled, který využívá všech možností, jež médium komiksu nabízí. Komiks je vystaven ve spolupráci s Ateliérem ilustrace a grafiky při ZPÚ k výročí prezidentovy smrti.

Kurátory výstavy jsou Tomáš Řepa a Lucie Valdhansová.

Výstava vznikla za podpory Moravské galerie v Brně a 4AM/Fóra pro architekturu a média, Ministerstva kultury ČR a Města Brna.

TOMÁŠ PROKŮPEK / KDYŽ KECÁ DO KOMIKSU, AŤ SE UKÁŽE!

Tomáš Prokůpek_web


TOMÁŠ PROKŮPEK
KDYŽ KECÁ DO KOMIKSU, AŤ SE UKÁŽE!
20. 11 2014 – 18. 12. 2014

Vernisáž za účasti autora 20/11/2014 v 19h
PRAHA/FÓRUM PRO ARCHITEKTURU A MÉDIA
HUSOVA 18, BRNO
(NÁDVOŘÍ PRAŽÁKOVA PALÁCE MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ)

Články dnešních recenzentů, kritiků a redaktorů slouží mnoha čtenářům k tomu, aby se v diskuzi pod nimi mohli vyjádřit svými vlastními názory a komentáři. Mezi nejčastěji opakované a nejjadrnější patří ty, ve kterých je autor osočován a srážen jen proto, že nikdy nenapsal román, nikdy nenatočil film, nikdy v žádném nehrál nebo nesložil jediný text či píseň… tak proč se k něčemu vyjadřuje, když o tom nic neví. Tomáš Prokůpek je autorem mnoha článků, komentářů a odborných textů týkajících se komiksu. Méně se však ví, že sám komiksy kreslí a občas i publikuje. Aktivně na nich spolupracuje i jako scénárista.
Pro výstavu jsme vybrali několik příběhů Klacka a Fracka. Stripy, ve kterých jednoduše podané postavičky neustále testují jim vytyčené meze prostoru (či plochy, chcete-li). Svým počínáním narušují klasickou naraci komiksu… což je samotné často překvapí. Druhý vystavený komiks Lodž a já vypráví o pravidelných cestách autora do Polska na komiksový festival. Lze jej také chápat jako obecné autorovo vyznání polskému komiksu.

Tomáš Prokůpek je komiksový teoretik, scénárista a autor, redaktor a architekt. Je jednou ze zásadních osobností, která vrací českému komiksu jeho důležitost. V tvorbě současných českých komiksových kreslířů patří k jedné z nejcitovanějších postav. Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. Působil jako redaktor architektonického časopisu Era 21. Je autorem mnoha přelomových komiksových výstav např. Generace nula: nová vlna českého a slovenského komiksu (2007) (opakovaná v Polsku, Švédsku a Francii), Návraty Komety: český komiks 89–09 (2009) a Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012 (2012). Každoročně spolupořádá soutěž mladých komiksových autorů středních a vysokých škol CZ.KOMIKS. Od roku 2000 vydává ve spolupráci s Tomášem Kučerovským komiksový sborník Aargh!. Podílel se na vydání sborníku Inseminátor aneb Konečně jsme se dočkali (2004), na vzniku katalogů k výše uvedeným výstavám a např. monografie Káji Saudka (2009). Knižně uspořádal Dobrodružství Ferdy Mravence od Ondřeje Sekory (2012), Josefa Lady „Nezbedné komiksy“ (2012) nebo knihu komiksového díla Karla Franty (2013) apod. Spoluautor připravovaného titulu Dějiny československého komiksu 20. století 1900–1964. Tomáš Prokůpek žije v Brně, v současné době působí jako odborný pracovník FF UP v Olomouci.

Kurátory výstavy jsou Tomáš Řepa a Lucie Valdhansová

Výstava vznikla za podpory Moravské galerie v Brně a 4AM/Fóra pro architekturu a média, Ministerstva kultury ČR a Města Brna.

JÁN LASTOMÍRSKY – ČLÁNEK II, RONDEL

Ján-Lastomírsky_web

JÁN LASTOMÍRSKY
ČLÁNEK II, RONDEL

23/10/2014 – 19/11/2014

Vernisáž za účasti autorů 23/10/2014 v 19h
PRAHA/FÓRUM PRO ARCHITEKTURU A MÉDIA
HUSOVA 18, BRNO
(NÁDVOŘÍ PRAŽÁKOVA PALÁCE MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ)

Ján Lastomírsky spolu se scénáristou Jiřím Šimáčkem v současné době připravují rozsáhlý komiksový opus nazvaný Článek II. Na pozadí životního osudu Vladimíra Petřeka, kaplana cyrilometodějského kostela v pražské Resslově ulici, se snaží co nejvěrněji postihnout protektorátní dobu a méně známá hrdinství lidí, kteří byli spjati s heydrichiádou. Název nově vznikajícího komiksu vychází z přesné citace vyhlášky výjimečného stavu ze dne 27. 5. 1942, kde se v Článku II píše: “Kdo osoby, které měly účast na spáchání atentátu, přechovává anebo jim poskytuje pomoc, anebo maje vědomost o jejich osobě nebo o jejich pobytu neučiní žádné oznámení, bude zastřelen se svou rodinou”. I přes tuto hrozbu Vladimír Petřek riskoval jak svůj život, tak život svých příbuzných, když pomáhal nejen českým parašutistům, ale i židovskému obyvatelstvu. Za svoji činnost byl popraven a jeho rodina deportována do koncentračních táborů. Dva vybrané příběhy, které se veřejnosti premiérově představují právě v galerii Šaufenstr, líčí osudy Petřekova známějšího druha Vlastimila Moravce, či ilustrují rasové výzkumy na školách v době nacistické okupace. Tyto ucelené kapitoly v plné síle vykreslují dobu strachu těsně po spáchání atentátu na říšského protektora. Dokazují, že komiksová forma vyprávění této historické události nijak nezaostává za knižní nebo filmovou narací, naopak Lastomírského kresba si dovoluje drastičnost, kterou by filmové plátno neuneslo.

V roce 2011 se v Utrechtu, partnerském městě Brna, konala výstava Brno in Comics. Jedním z dvanácti komiksů vystavených v anglickém jazyce byl i The Roundel – autorské dvojice Ján Lastomírsky (kresba) Tomáš Prokůpek (scénář). Komiks o historické proměně města a naplněných snech vystavujeme pod překvapivým názvem Rondel v českém překladu.

Ján Lastomírsky
Vystudoval výtvarnou výchovu a dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešově a grafiku na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. V současnosti působí jako pedagog na své brněnské alma mater FaVu VUT a na Střední škole umění a designu v Brně. Věnuje se volné grafice, komiksům, instalaci, knižní i časopisecké ilustraci. Komiksy, které vznikají z řadou různých scénáristů, publikoval v časopisech AARGH!, Adamantium, Rozrazil nebo KomiksFEST revue či např. ve sborníku Generace Nula – Český komiks 2000-2010. Od roku 1998 svou tvorbu pravidelně prezentuje v rámci samostatných i kolektivních výstav. Ján Lastomírsky žije a pracuje ve Vranovicích a v Brně. Více informací o jeho tvorbě na: www.lastomirsky.eu

Kurátory výstavy jsou Tomáš Řepa a Lucie Valdhansová.

Výstava vznikla za podpory Moravské galerie v Brně a 4AM/Fóra pro architekturu a média, Ministerstva kultury ČR a Města Brna.

JIŘÍ GRUS, DŽIAN BABAN, VOJTĚCH MAŠEK: DRAK NIKDY NESPÍ

brno10

JIŘÍ GRUS, DŽIAN BABAN, VOJTĚCH MAŠEK
DRAK NIKDY NESPÍ

17. 5. 2014 – …

HUSOVA 535/18, BRNO (NÁDVOŘÍ PRAŽÁKOVA PALÁCE MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ)

Legenda vypráví, že v době panování knížete Oldřicha okupovaly kraj severovýchodních Čech loupeživé bandy. Přítrž jejich konání a postupně kolonizovat zdejší hluboké hvozdy a temné lesy měla skupina poddaných rytíře Albrechta z Trautenbergu. Ta se po dlouhém pochodu usadila v místech dnešního města Trutnova a začala budovat jeho první základy. Albrecht vyslal dva řemeslníky Paula Cimera a Nickela Sohlského, aby v okolí nalezli vhodný stavební materiál. Jejich hledání brzy vyrušilo podivné chování havrana, který nad nimi neklidně poletoval. Následovali jej až na okraj hluboké strže, kde se střetli s okřídleným drakem. Následná Albrechtova trestná výprava draka přemohla, a podle tradice stáhla z kůže a jeho maso zakopala pod zem. Kůži naplněnou hoblinami pak zavěsili do hlavní věže. V roce 1024 se v Brně konal zemský sněm, na kterém kníže Oldřich svému bratru Břetislavovi předával vládu nad Moravou. Jako důkaz věrnosti darovala účastná trutnovská šlechta nově zvolenému markraběti svého draka. Markrabě jej následně věnoval městu Brnu. Drak dodnes visí v průchodu Staré radnice. K původu brněnského draka se váže několik legend z různých dob. Jiří Grus jako rodák z Trutnova si vybral sobě nejbližší. Na její zpracování přizval scénáristické duo Baban + Mašek, s kterými již vydal komiks Ve stínu šumavských hvozdů (cena Muriel, 2012, nejlepší kresba a scénář). Výše suše odvyprávěná legenda v jejich podání ožívá a vrství se do několika rovin. V souboji Albrechta s drakem je rytíř ochromen jedovatým dračím dechem a v mdlobách upadá do bludů, děsivých můr, démonů a fantasmagorií. Ve stejný čas se skupina poddaných, která rytíře doprovázela, bez svého pána pomalu rozkládá a mění „v absolutní rozklad lidského společenství, které v mezní situaci není ochotno ani schopno najít společné řešení a porazit netvora v propasti …“

Z připravovaného komiksu autor pro galerii Šaufenstr vybral první ukázky svých kreseb, které zatím bez bublin a doprovodného textu samy o sobě příběh dobře vypráví.

Komiks vzniká na objednávku občanského sdružení Trutnov ‒ město draka a jeho vydání je plánováno na podzim 2014 či na jaro 2015.

Jiří Grus vystudoval klasickou malbu u v ateliéru Zdeňka Berana na pražské AVU. Věnuje se malbě a knižní ilustraci. Věhlas si získal především svou bohatou a vysoce ceněnou komiksovou tvorbou. Pravidelně publikuje v časopise Aargh (např. Sitcom, 2003) a Živel (Epilog, 2002). Jeho první album Nitro těžkne glycerínem získalo cenu Muriel v roce 2007. V letech 2009–2013 vznikly 4 sešity komiksové série Voleman, na základě které v současné době společně se scénáristou Richardem Malatinským připravuje i celovečerní film. V příloze Hospodářských novin vycházely jeho krátké stripy Legendární život. Magazín Belmondo otiskoval Grusův komiks Unterwasser podle scénáře Miloše Urbana apod. V současné době připravuje pro nakladatelství Karolinum ilustrace k Hrabalovým Slavnostem Sněženek – Rukovět pábitelského učně. Ilustroval také Fukse, Vančuru či Basse.
Jiří Grus žije a pracuje v Trutnově a Praze. Více k autorově tvorbě a k připravovanému komiksu Drak nikdy nespí naleznete na: http://jirigrus.blogspot.com/

Vernisáž proběhne dne 17. 5. 2014 v 18:30 na nádvoří Pražákova paláce Moravské galerie v Brně v rámci Brněnské muzejní noci.

Kurátory výstavy jsou Tomáš Řepa a Lucie Valdhansová.

Výstava vznikla za podpory Moravské galerie v Brně a 4AM/Fóra pro architekturu a média, Ministerstva kultury ČR a Města Brna.

TICHO 762 / Bohumír Tabák – OXYGENIUS

ox05

TICHO 762 / Bohumír Tabák
OXYGENIUS
29. 11. – 31. 12. 2013

HUSOVA 18 (NÁDVOŘÍ PRAŽÁKOVA PALÁCE MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ)

Kosmonaut Ox pluje vesmírem. Kontakt s posádkou domovského raketoplánu, z kterého se při výstupu do volného kosmu utrhl, stále udržuje, ačkoliv ta je již dávno zpátky na Zemi. Ox není z těch, co by dobývali vzdálené galaxie a zachraňovali planetu Zemi před mimozemšťany nebo meteority. Tohle kosmonauté s knírem v popisu práce nemají. Podoba s Ol Jensenem ze Vzpoury mozků je opravdu jen čistě náhodná… Ox zachraňuje sám sebe. Nesmířen se situací, do které se bez vlastní vůle dostal, užívá slastí i strastí, které vesmírný prostor a jeho vlastní skafandr nabízí. Má na to pět hodin… než mu dojde kyslík…

Martin Šinkovský aka Bohumír Tabák jako scénárista a Petr Novák aka Ticho 762 jako ilustrátor spolupracují od roku 2009. Od jednoduchých stripů se velmi rychle vypracovali ke scénáristcky a výtvarně náročnějším tématům. Zejména jejich komiksy o české historii mají ambice stát se srozumitelnými zprostředkovateli dějepisu nejen pro školní osnovy, ale i oslovit širokou veřejnost, podobně jako naposledy komiksový sborník Ještě jsme ve válce.

Výběr ze společné komiksové tvorby: Hustý týpci (2009), Kamioňák Karel (od 2010), Oxygenius (od 2011), „Láska“ nie znaczy laska ve spolupráci s Petrem Vlčkem (What a Material!, 2012), Tupá jehla rejdí po hliněných letokruzích (KomiksFEST! revue 05, 2011), Československo 38–89 (interaktivní komiks, 2013), Kde domov můj… (2013), Aktaión podle Ovidia (Zombie Killaz Remix) (videomapping, 2013), Jak Masaryk vymyslel Československo (2013). Oba autoři žijí a pracují v Olomouci.
Více o tvorbě Ticha 762 na http://www.ticho762.com/, textů Bohumíra Tabáka je plný internet …

Vernisáž komiksu proběhne dne 28. 11. 2013 od 19 hod na severním nádvoří Pražákova paláce Moravské Galerie v Brně za účasti autorů.

Kurátory výstavy jsou Tomáš Řepa a Lucie Valdhansová.

Výstava vznikla za podpory Moravské galerie v Brně a 4AM/Fóra pro architekturu a média.
Dále za přispění 27 startérů: Mankina, Ash Kostheie, Jana Pospíšila, Máka Hustolese, Martina Rusňáka, Miri, Slávka Rejthara, Miroslava Kindla, Petry Čechové, Sylwie Okrasy, endlich76, Rostislava Oboni, Vlastimila Slováka, Martina Štefka, BurzumVBKS, Martina Foreta, Davida Jirotky, Aneprašové, Davida Nekoly, Mikiho a sedmi anonymních dárců. Děkujeme.

AL WEAT 812 – DEAD WEAT

obr do anotace 300-2

AL WEAT 812 – DEAD WEAT
24. 10. – 27. 11. 2013

HUSOVA 535/18, BRNO (SEVERNÍ NÁDVOŘÍ PRAŽÁKOVA PALÁCE)

Smrt. Co si s ní počít? Téma, které je v dnešní společnosti spíše mrtvé než živé. Lidé často umírají sami, příbuzní si mnohdy ani nevyzvednou popel svých zemřelých, pohřby jsou čím dál kratší. Jako bychom se jejím potlačováním chtěli vyhnout i té vlastní. Komiks je ale médium, ve kterém se smrt objevuje někdy až příliš, možná ta kreslená tolik neděsí.
Komiks Dead Weat je upřímná osobní výpověď autorky o zármutku nad smrtí manžela, otce jejich tří dětí a zároveň jejího nejlepšího přítele. Byl to on, kdo Al Weat 812 přivedl ke kresleným hrdinům. Když vloni tragicky zahynul, rozhodla se vyrovnat se s jeho náhlým úmrtím právě komiksem. Iniciovala vznik dalšího, v pořadí již třetího komiksového sborníku Sebranka, jehož hlavním tématem se stala tato konkrétní smrt.
Al Weat 812 kombinuje ve svém příspěvku techniku koláže, kresby, fotografie. Vše doplňují bubliny, skrze něž vede dialog se svým zemřelým mužem. Černé na bílém jsou tak zaznamenány její pocity smutku, hněvu, osamělosti, ale i víry, lásky a smíření, to vše s humorem – byť někdy velmi černým.

Al WEAT 812 je amatérskou komiksovou autorkou, vystudovala psychologii a pedagogiku na UK v Praze, živí se jako psychoterapeutka. Ke komiksu se dostala jako čtenářka před deseti lety a v roce 2010 iniciovala vznik komiksového sborníku SEBRANKA. Volné sdružení autorů z řad přátel, dětí, kteří každoročně na jaře dostanou nové jednotné zadání pro tvorbu komiksu, jenž vychází vždy v prosinci v limitované edici v rodinném nakladatelství Kunkava, to mimo jiné vydává i drobné komiksové knížky pro děti.

Vernisáž komiksu proběhne dne 24. 10. 2013 od 19 hod na severním nádvoří Pražákova paláce Moravské galerie v Brně.

Výstava vznikla pod kurátorským vedením Tomáše Řepy a Lucie Valdhansové, za podpory Moravské galerie v Brně a 4AM/Fóra pro architekturu a média.
Dále za přispění 26 startérů: Mankina, Ash Kostheie, Jana Pospíšila, Máka Hustolese, Martina Rusňáka, Miri, Slávka Rejthara, Miroslava Kindla, Petry Čechové, Sylwie Okrasy, Rostislava Obony, Vlastimila Slováka, Martina Štefka, BurzumVBKS, Martina Foreta, Davida Jirotky, Aneprašové, Davida Nekoly, Mikiho a sedmi anonymních dárců. Děkujeme.
Speciální poděkování patří také Lukáši Adámkovi a Filipu Konečnému.

ŠAUFENSTR – KOMIKS ZA PLEXISKLEM

IMG_4308A

HUSOVA 535/18, BRNO (SEVERNÍ NÁDVOŘÍ PRAŽÁKOVA PALÁCE)

Jediná česká komiksová galerie ve veřejném prostoru připravuje podzimní program. Pojďte se podílet na prezentaci českého a slovenského komiksu.

Jako neziskové uskupení komiksových nadšenců již přes rok představujeme kolemjdoucím na ulici současný nejen český komiks. Vše začalo vloni v březnu v nevyužívané výloze kanceláře vídeňského divadla Am Brett na Hofmühlgasse 20. Tu jsme upravili na výstavní prostor a postupně ve Vídni uvedli příběhy Marka Rubce, Anice Jenski, Václava Šlajcha, Lely Geislerové, dvojic Pláteník a Kopřiva a Baban a Mašek apod. Jelikož se záhy ukázalo, že naše práce má smysl, rozhodli jsme se naopak městu Brnu představit rakouské autory.V trafice u tramvajové zastávky v centru města nám její ochotný majitel opět nezištně poskytl jednu ze svých výloh. Místo tabákové reklamy si Brňané mohli po dobu čtyř měsíců při čekání na šalinu pročítat ilustrovanou fantazii předních rakouských autorů Eddy Strobl a Helmuta Kaplana z Tonto Comics, Michaela Hackera nebo Thomase Kriebauma. Nakonec se znovu do vitríny vrátila tabáková reklama, ale nám zůstal dobrý pocit z toho, že kdykoliv jsme výlohu míjeli, vždy v ní bez rozdílu věku někdo pročítal drobné písmo v bublinách. Chtěli jsme, aby Šaufenstr, jediná stálá galerie komiksu v Čechách, pokračoval. Na začátku prázdnin jsme se ujali nevyužitého žlutého výstavního modulu občanského sdružení 4AM/Fóra pro architekturu a média, jehož autorem je Jakub Kopec. V jeho podivných tvarech jsme jej složili, znovu natřeli a umístili ve dvoře Pražákova paláce, kteréžto místo nám poskytla Moravská galerie. První výstavu jsme pojali jako splnění slibu. Jaromír 99 totiž měl být prvním autorem, kterého jsme chtěli vystavit již ve Vídni s komiksem Senior. Rozhodli jsme se však nakonec pro jeho aktuální nový komiks Zámek, jenž vyšel v červnu tohoto roku v anglické verzi v Londýně. Na Jaromírovy ilustrace chceme v měsíci září navázat komiksy Vladimíra 518…

VLADIMIR 518

ferda

ŠAUFENSTR GALERIE
KOMIKS ZA PLEXISKLEM – COMIC HINTER PLEXIGLAS
VLADIMIR 518 – KOMIKS
12. 9. – 20. 10. 2013
HUSOVA 535/18, BRNO (SEVERNÍ NÁDVOŘÍ PRAŽÁKOVA PALÁCE)

Výstavu Vladimira 518 nazvanou Komiks tvoří autorovy čtyři komiksové soubory lišící se výtvarnou technikou a přístupem. XYZ special 2011 – název složený z posledních tří písmen abecedy a font slova ,,special“ je reminiscencí na ABC speciál vydaný v roce 1986. V něm byl poprvé souborně představen dnes již kultovní komiks scénáristy Václava Šorela a kreslíře Františka Kobíka Vzpoura mozků. Dramatický příběh souboje lidí – smrtelných a robotů o vládu na planetě Zemi končí smrtí prvního robota a zničením pro roboty životadárného ochranného štítu udržovaného „koulí“ – centrálním robotem. Planeta Země je zachráněna. Co ale spustilo celý konflikt? Jaká událost postavila lidi a roboty proti sobě? …běžný den v hlavním městě. Podrážděný řidič vystupuje ze své tramvaje s výhybkovou tyčí v ruce, aby si to po svém vyřídil s řidičem BMW, jenž mu odřel tramvaj… A co polozapomenutá kulatá stavba libeňského plynojemu, neměli by si jí lidé více všímat? Stejný postup intervence a navázání na klasický komiksový příběh autor opakuje i ve druhém příběhu Ferda. Třetí vystavený komiks Pojednání o culíku není myšlen jako urážka nebo výsměch všech, kteří kdy nosili, nebo stále nosí culík. Naopak je vzdáním holdu těm, díky kterým je popkultura stále tak rozmanitá. Posledním vystavenou prací je Šaman. Dílo spojující obraz a rapový text odkazuje na autorovo časté prolínání obou médií v hudební a výtvarné produkci.

Vladimír Brož aka Vladimir 518 je hudebník a výtvarník. Jeho komiksová tvorba je spojována s tzv. Generací nula, tj. vývojem žánru po roce 2000 v Česku. Jeho typickým prostředí je město. Komiksová pole protínají dráty, koleje, lampy, stožáry, linie mostů a domů. Do těchto městských vazeb zasazuje velkou část svých komiksů, v nichž dále akcentuje zejména architekturu 70. a 80. let 20. století. Nejen v hudbě ale stejně i v komiksu pracuje s přebíráním odkazů zejména na československé komiksy před rokem 1989, které přetváří a aktualizuje.

Z otištěných komiksů například Mazlíčci, (Quo, 1999), One, Two, Three (Stripburger, 2001), My Victory is your Salvation (Živel, 2002), Freddie´s Opportunity (Aargh, 2002), Nice Day in a Machine (Lo Down, 2002), komiksy o československé architektuře a architektech 70.–80. let 20. století (Era, 2005), politický komiks Kraus 518 (Kraus, 2012). Práce uvedeny ve sbornících Inseminátor (2004), Generace nula: Nová vlna českého a slovenského komiksu (2007), Generace nula: Český komiks 2000–2010 (2010). Vladimír 518 je spoluzakladatel a pravidelný přispěvatel do komiksových novin Kix (od roku 2011 vydána 4 čísla),

Více o díle Vladimira 518 na http://www.biggboss.cz

Vernisáž komiksů proběhne dne 12. 9. 2013 od 19 hod na severním nádvoří Pražákova paláce v Brně.

Výstava vznikla pod kurátorským vedením Tomáše Řepy a Lucie Valdhansové, za podpory Moravské galerie v Brně a 4AM / Fóra pro architekturu a média.
Dále za přispění startérů: Mankina, Ash Kostheie, Jana Pospíšila a jednoho a druhého anonymního dárce. Děkujeme.

ŠAUFENSTART

Snímek obrazovky 2013-09-17 v 21.01.02
ŠAUFENSTR NA STARTOVAČI

Chybí vám v ulici příběhy? Zvláště ty komiksové? Ponořte se pod plexisklo do cizích světů, jiných fantazií a bublin plných slovních soubojů a zvratů…

Buďte při realizaci komiksových výstav galerie Šaufenstr ve žlutém modulu na nádvoří Pražákova paláce v Brně. Od září do října představíme komiksovou tvorbu Vladimíra 518, na konci října bude vernisáž práci Al. Weatové aka Sebranky a na prosinec chystáme výstavu komiksu OXYGENIUS autorské dvojice Bohumír Tabák a Ticho 762.

Za Vaši finanční podporu máme pro Vás připravené odměny ve formě kvalitních ČB tisků z komiksů Ferda a XYZ od Vladimíra 518 nebo pohlednice, placku či pexeso z dílny volného komiksového sdružení Sebranka.

https://www.startovac.cz/projekty/saufenstr-komiks-za-plexisklem/